Unikátne zelené riešenia

Profil firmy

GreenBat je energetická spoločnosť, ktorá sa zameriava na prevádzkovanie batériových úložísk (BESS), fotovoltaických elektrární (FVE), a agregáciou flexibility zdrojov pre reguláciu energetických sietí.

GreenBat ako prvá spoločnosť v krajinách V4 inštalovala samostatne stojace batériové úložisko na Slovensku na podporné služby primárnej regulácie pre prenosovú sústavu SEPS. Spoločnosť tiež prichádza s inovatívnymi aplikáciami batériových úložísk aj pre iné typy podporných služieb, ktoré zabezpečujú vyrovnávanie výroby a spotreby elektrickej energie.

GreenBat je jeden z prvých agregátorov flexibility rôznych energetických zdrojov v rámci celého Slovenska, ktoré okrem iného pomáhajú regulovať málo predikovateľné obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Prevádzkovanie batériových úložísk zabezpečuje vyššiu flexibilitu sústavy a tým pomáha k vyššej integrácii obnoviteľných zdrojov. Batériové úložiská patria do zelenej technológie, ktoré plnia cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Stratégia spoločnosti je navrhnúť a prevádzkovať rôzne typy inštalácií batériových úložísk a fotovoltaických elektrární od modulárnych ku kontajnerovým riešeniam a prispievať k rýchlejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšou stratégiou je poskytovať služby agregátora flexibility pre rôzne typy energetických zariadení.

Konatelia spoločnosti

Michal Pňaček

CEO


konateľ a majiteľ spoločnosti GREENBAT s.r.o.

Michal pôsobil v Slovenských elektrárňach na pozícii senior obchodníka. Momentálne tiež vlastní spoločnosť Power Solutions, ktorá aktívne obchoduje na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou v Nemecku, Čechách a na Slovensku.

Marián Smik

CEO


konateľ a majiteľ spoločnosti GREENBAT s.r.o.

Marián bol CEO energetického holdingu, ktorý sa venuje výrobe a predaju elektrickej energie, teplárenstvu, plynárenstvu a biopalivám. Zároveň je člen predsedníctva Slovenskej batériovej aliancie na podporu elektromobility a batériových úložísk.

Produktové portfólio

Batériové úložiská,
fotovoltaické elektrárne
a agregácia flexibility

Batériové úložiská
a ich prevádzkovanie

 • Smart riešenia optimalizácie výroby a spotreby
 • Riadenie odchýlky pre dodávateľa energie
 • Efektívnejšie využitie elektriny vyrobenej z fotovoltaických elektrárni
 • Poskytovanie podporných služieb FCR

Fotovoltaické elektrárne
- operatívny leasing

 • Nulový Capex zo strany zákazníka, zelená energia
 • Dlhodobý nájom
 • Zabezpečenie záruk pôvodu vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov pre celú vašu spotrebu

Agregácia flexibility

 • Prepájame energetické zariadenia s našim terminálom do agregačného bloku
 • Prostredníctvom agregačného bloku zabezpečujeme poskytovanie podporných služieb na SEPS
 • V agregačnom bloku máme okrem našich batériových úložísk pripojené zdroje o výkone 2,5 MW
 • V roku 2024 pripájame ďalších 12 MW pre poskytovanie podporných služieb prevažne kogeneračné jednotky, batériové úložiská a bioplynové stanice.

Kariéra

pošli svoj životopis na info@greenbat.sk

Stále rastieme a potrebujeme nových ľudí. Hľadáme a vytvárame inovatívne príležitosti nielen v biznise, ale ponúkame ich aj našim zamestnancom. V GreenBat Vám neponúkame len prácu, ale ponúkame kariéru. Vytvárame pútavé pracovné príležitosti vo všetkých oblastiach. Ak Vás náš príbeh zaujal, napíšte nám.

Poradíme vám?

Neváhajte nás kontaktovať.

Zodpovedná osoba

Michal Pňaček

Konateľ

Marián Smik

Konateľ

 

Email:

Back Office:

info@greenbat.sk

invoice@greenbat.sk

0908 719 833

Firemné údaje

IČO: 53 668 693

IČ DPH: SK212 146 9064

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49377/T

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike: č. 2022E 0744 v rozsahu podnikania: dodávka elektriny, uskladňovanie elektriny

 

Adresa

Greenbat s.r.o.
Hlavná 2
917 01 Trnava

Office

GreenBat s.r.o
Hlavná 2
917 01 Trnava