Unikátne zelené riešenia

GreenBat je energetická spoločnosť, ktorá sa zameriava na prevádzkovanie batériových úložísk (BESS) a fotovoltaických elektrární (FVE). Spoločníkmi GreenBat sú Michal Pňaček a Marián Smik, ktorí dlhodobo pôsobia na energetickom trhu.

Stratégia spoločnosti je navrhnúť a prevádzkovať rôzne typy inštalácií batériových úložísk a fotovoltaických elektrární od modulárnych ku kontajnerovým riešeniam a prispievať k rýchlejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie a k zabezpečeniu flexibility energetickej sústavy.

Michal Pňaček

konateľ a majiteľ spoločnosti GREENBAT s.r.o.

Michal pôsobil v Slovenských elektrárňach na pozícii senior obchodníka. Momentálne tiež vlastní spoločnosť Power Solutions, ktorá aktívne obchoduje na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou v Nemecku, Čechách a na Slovensku.

Marián Smik

konateľ a majiteľ spoločnosti GREENBAT s.r.o.

Marián bol CEO energetického holdingu, ktorý sa venuje výrobe a predaju elektrickej energie, teplárenstvu, plynárenstvu a biopalivám. Zároveň je predsedom Slovenskej batériovej aliancie na podporu elektromobility a batériových úložísk.

Produktové portfólio

Batériové úložiská a fotovoltaické
elektrárne

Batériové úložiská a ich
prevádzkovanie

  • Smart riešenia optimalizácie výroby a spotreby
  • Riadenie odchýlky pre dodávateľa energie
  • Efektívnejšie využitie elektriny vyrobenej z fotovoltaických elektrárni
  • Poskytovanie podporných služieb FCR

Fotovoltaické elektrárne
- operatívny leasing

  • Nulový Capex zo strany zákazníka, zelená energia
  • Dlhodobý nájom
  • Zabezpečenie záruk pôvodu vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov pre celú vašu spotrebu

Poradíme vám?

Neváhajte nás kontaktovať.

Zodpovedná osoba

Michal Pňaček

Konateľ

Marián Smik

Konateľ

Kontakt

pnacek@greenbat.sk

+421 910 673 997

smik@greenbat.sk

+421 907 734 251

Adresa

Greenbat s.r.o.
Hlavná 2
917 01 Trnava

Office

GreenBat s.r.o
Hlavná 2
917 01 Trnava